Loading.. กรุณารอสักครู่...
  • 043-241-155
  • truelifekhonkaen@gmail.com

พระคัมภีร์สอนว่า

“ผู้เชื่อ” ทุกคนต้องดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์จนถึงวันสุดท้าย..... การสร้าง “คริสตจักร” คือ การรวบรวม “ผู้เชื่อ”ไว้ เพื่อปกป้อง ดูแล และดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์จนถึงวันสุดท้ายร่วมกัน..... การดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสต์อย่างต่อเนื่อง ทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์จะพาเรา เข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์อย่างแน่นอน


“คริสตจักรชีวิตสุขสันต์” เปรียบเทียบคริสตจักรเป็น “ขบวนรถไฟ” ที่มี “สมาชิก” เป็นผู้โดยสารอยู่ในโบกี้รถไฟ และมีพระเยซูคริสต์ทรงบังคับบัญชาที่หัวรถจักรนำขบวน (พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรที่เป็นพระกาย)


รถไฟขบวนนี้กำลังมุ่งตรงไปสู่เป้าหมายสถานีสุดท้ายคือ แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์..... และในระหว่างการเดินทาง รถไฟขบวนนี้ก็พร้อมที่จะรับผู้โดยสารที่เป็น “ผู้เชื่อ” อีกมากมาย ร่วมเดินทางไปด้วยกัน


ขอเชิญชวน “ผู้เชื่อ” ทุกท่าน ร่วมเดินทางไปกับรถไฟขบวนนี้ โดยการสมัครเป็น “สมาชิกครอบครัวชีวิตสุขสันต์” หากท่านยินดี และพร้อมตามเงื่อนไขดังนี้


คุณสมบัติ

• เป็นผู้มีชีวิตบังเกิดใหม่ ตั้งใจดำเนินชีวิตที่ปราศจากบาป
• เป็นผู้ที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า
• เป็นผู้ที่นบนอบเชื่อฟังพระคัมภีร์อย่างแท้จริง
• ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายใด ๆทั้งสิ้น
• ไม่ได้เป็นสมาชิกของคริสตจักรอื่น ๆ


สิ่งที่เรายินดีปฏิบัติด้วยกัน

• เรายินดีรับการสอนตามหลักการในพระคริสตธรรมคัมภีร์ เพื่อทำให้ชีวิตเราจำเริญขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
• เรายินดีรับการแนะนำจากผู้นำ ด้วยใจนบนอบ เชื่อฟัง ไว้วางใจ
• เรายินดีถวายทรัพย์ให้คริสตจักรตามหลักการในพระคัมภีร์ ด้วยความเต็มใจ
• เรายินดีเข้าร่วมกิจกรรมที่ “ครอบครัวชีวิตสุขสันต์” จัดขึ้น อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง สุดความสามารถ
• เราตั้งใจรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ และรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง
• เรายินดีนำความรักของพระเยซูไปมอบให้ทุกคนจนสุดปลายแผ่นดินโลก
• เรายินดีรักษาสภาพการเป็นสมาชิก ด้วยการลงทะเบียนปีละหนึ่งครั้ง


ระเบียบการสมัครสมาชิก

• ค่าสมัครแรกเข้า 50 บาท (ชำระครั้งเดียว)
• ค่าบำรุงสมาชิก หรือ ต่ออายุสมาชิกปีละ 100 บาท / คน
• หากท่านใดขาดการต่ออายุ ถือว่าสละสิทธิ์การเป็นสมาชิกภาพ
• คริสตจักรขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาต่ออายุของสมาชิกทุกคน


ที่นี่มีความสุขสันต์...

• ที่นี่...ท่านคือ "บุคคลสำคัญ" ของครอบครัวแห่งนี้
• ที่นี่...มีคนดีที่มีความจริงใจต่อกันมากมายเป็นเพื่อนท่าน
• ที่นี่...ท่านจะสุขสันต์ไปกับกิจกรรมหลากหลายเช่น สังสรรค์ในกลุ่มปาร์ตี้ , ค่ายครอบครัวสุขสันต์ประจำปี , สัมมนาพระคัมภีร์, งานเฉลิมฉลองเทศกาล คริสตมาส, วันอีสเตอร์, วันวาเลนไทน์ , วันพ่อ , วันแม่ , วันเพื่อน, งานเมษาสุขสันต์ (สงกรานต์) เป็นต้น
• ที่นี่...เราให้ความสำคัญต่อวันพิเศษของสมาชิก เช่น วันเกิด , วันรับปริญญา , การรับบัพติศมา , ฉลองเปิดกิจการ , ฉลองขึ้นบ้านใหม่ , การถวายบุตร , พิธีสมรส , พิธีไว้อาลัย เป็นต้น
• ทีนี่...มีกิจกรรมมากมาย ที่สมาชิกสามารถพัฒนาศักยภาพได้เป็นอย่างดี
• ที่นี่...เราร่วมมือกันประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วทุกมุมโลก
• ที่นี่...ท่านสามารถเข้าร่วมโครงการ “แสนสุขสันต์2025” และโครงการ “รวมพล คนสุขสันต์” ได้ทันที...พร้อมทั้งจะได้รับข้อมูลข่าวสาร ผ่านทาง SMS หรือทาง E-MAIL ในทุกสัปดาห์
• ที่นี่...นอกจากสมาชิกจะได้รับคำสอนโดยตรงผ่านทางคริสตจักรแล้ว ยังสามารถเข้าถึงคำสอนด้วยตนเองผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้อีกเช่น ชมการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ต www.truelifeinchristchurch.com CD, DVD, VCD, Mp3 และอื่น ๆ
• ที่นี่...นอกจากท่านสามารถขอคำปรึกษาจากผู้นำโดยตรง ท่านยังสามารถติดต่อผ่านทางกล่องแสดงคิดเห็น หรือทาง e-mail : inchrist@sansooksun2025 และทาง Facebook ได้อีกด้วย
• ที่นี่...คือบ้านของพวกเรา...เราจะสร้างครอบครัวนี้ให้มีชีวิตสุขสันต์ สร้างความเจริญรุ่งเรือง ในทุกๆ ด้าน และก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง จนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จมารับเรา
• ที่นี่...ท่านไม่ได้เป็นเพียงสมาชิกเท่านั้น...แต่ท่านเป็นเจ้าของบ้านนี้ด้วย