หนังสือเฝ้าเดี่ยว 45 วัน

  • สารบัญหนังสือเฝ้าเดี่ยว 45 วัน

  • ประกาศจากฝ่ายอภิบาล

    หมายเหตุ:ทางคริสตจักรจะทยอย ลงเฝ้าเดี่ยวแต่ละวัน จนครบ45วัน โดยจะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ💓💓