หมวดหมู่

เรียง

background

พระเจ้าคือความสำเร็จที่ยั่งยืน คุณประภาส

คำพยานชีวิต "พระเจ้าคือความสำเร็จที่ยั่งยืน"
คุณประภาส เกียรติวีรวัฒนา

background

EP.1 ยอห์น 1:1-5 หัวข้อความจริงและพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

EP.1 พระเยซูทรงเป็นอยู่กับพระเจ้าก่อนสร้างโลก

background

ดับไฟคนใจร้อน คุณนริสรา

ดับไฟคนใจร้อน คำพยานชีวิต คุณนริสรา

background

พระเจ้าเปลี่ยนนิสัยเกเรให้กลายเป็นคนน่ารัก คุณสิริณทรา

พระเจ้าเปลี่ยนนิสัยเกเรให้กลายเป็นคนน่ารัก คำพยานชีวิต คุณสิริณทรา

background

พระเจ้าเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ คุณอภิญญา

พระเจ้าเปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ คำพยานชีวิต คุณอภิญญา

background

ล้มและลุกได้เพราะพระเจ้า คุณเนตรนภา

ล้มและลุกได้เพราะพระเจ้า
คำพยาน คุณเนตรนภา

background

EP.2 ยอห์น 1:1-5 หัวข้อความจริงและพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

EP.2 พระเยซูเป็นผู้สร้างจักรวาลและสรรพสิ่งทั้งปวง

background
background

EP.4 ยอห์น 1:1-5 หัวข้อความจริงและพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

EP.4 พระเยซูทรงรอบรู้ในสัจธรรมความจริงของพระเจ้า

background

EP.5 ยอห์น 1:1-5 หัวข้อความจริงและพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

EP.5 พระเยซูทรงสำแดงความชอบธรรมแม้ในโลกแห่งความผิดบาป

background

อัศจรรย์พระเจ้าเปลี่ยนชีวิต คุณบุญสิริ

อัศจรรย์พระเจ้าเปลี่ยนชีวิต คุณบุญสิริ

background

ชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียม คุณศรัญญา

ชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียม คุณศรัญญา

background

พระเจ้าคือแหล่งแห่งพระพร คุณศรวิทย์

พระเจ้าคือแหล่งแห่งพระพร คุณศรวิทย์

background

ชัยชนะเหนือความกังวล คุณกัลยภัค

ชัยชนะเหนือความกังวล คุณกัลยภัค

background

ชีวิตที่สะดุด หยุดที่พระเยซู คุณพงศ์ศิริ

ชีวิตที่สะดุด หยุดที่พระเยซู คุณพงศ์ศิริ